Kern, B., & Vičar, B. (2019). Jezik in transspolne identitete. Slavistična Revija, 67(2), 413–422. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-29