Hladnik, M., & Perenič, U. (2019). Peter Scherber: ob 80. jubileju. Slavistična Revija, 67(3), 533–535. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-3