Marvin, T., Battelino, S., Beguš, S., & Derganc, J. (2019). Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo. Slavistična Revija, 67(4), 537–550. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-1