Pieniążek-Marković, K. (2020). Dalmacija i banska Hrvatska u Pavlinovićevim Putima (Godine 1867–75). Slavistična Revija, 68(1), 91–102. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-6