FajfarT., & Žagar KarerM. (2019). Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična Revija, 67(4), 551–567. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-2