Michelizza, M., & Ledinek, N. (2019). Mednarodni dan slovarjev 2019. Slavistična Revija, 67(4), 655–657. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-2-2