Ahačič, K. (2020). Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju v številkah. Slavistična Revija, 68(1), 3–19. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-1