Uhlik, M., & Žele, A. (2020). Vzrok v slovenščini: predlogi in predložne zveze. Slavistična Revija, 68(1), 22–39. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-2