Ditmajer, N. (2020). Večfunkcijske vezniške besede ki, ka in da ter njihova skladenjskopomenska vloga v vzhodnoštajerski pokrajinski različici slovenskega knjižnega jezika. Slavistična Revija, 68(2), 247–264. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3833