Perenič, U. (2020). Zaslužni profesorici dr. Adi Vidovič Muha ob 80. rojstnem dnevu. Slavistična Revija, 68(1), 107–108. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-2-2