Toporišič, T. (2020). Dramska pisava po postdramskem: Anja Hilling, Milena Marković in Simona Semenič. Slavistična Revija, 68(2), 109–124. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3841