Perenič, U. (2020). Sourednici Adi Vidovič Muha ob osebnem jubileju. Slavistična Revija, 68(1), 1. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-0-1