Ulčnik, N. (2020). Antonimna razmerja v frazeologiji. Slavistična Revija, 68(2), 283–297. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3844