Pezdirc Bartol, M. (2020). Prostori Cankarjeve dramatike. Slavistična Revija, 68(2), 125–138. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3846