Mezeg, A. (2020). Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine). Slavistična Revija, 68(2), 265–282. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3847