Baláková, D., Kováčová, V., & Мокиенко, В. М. (2020). Biblijska frazeologija z vidika jezikovnih uporabnikov ruščine (iz izsledkov sociolingvistične raziskave). Slavistična Revija, 68(2), 299–310. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3853