Meterc, M., & Pallay, J. (2020). Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci. Slavistična Revija, 68(2), 211–227. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3854