Pavlič, M., & Stepanov, A. (2020). Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini. Slavistična Revija, 68(4), 543–561. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3861