GabrovšekD., & KrvinaD. (2020). Veznika dokler, dokler ne: raba, pomen in vpliv na vid dejanj, ki jih povezujeta. Slavistična Revija, 68(3), 335–352. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3873