Petric Žižić, Špela. (2020). Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika. Slavistična Revija, 68(3), 391–409. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3875