KavšekB. (2020). Protislovnosti modernega avtorskega koncepta: korespondenca Josipa Cimpermana. Slavistična Revija, 68(3), 441–455. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3880