ZavrlA. (2020). Prešernova ribniška travma: Dejstva in spekulacije. Slavistična Revija, 68(4), 563–576. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3888