Žerjal PavlinV. (2020). Pogled s tržaškega na preteklo in sodobno slovensko književnost . Slavistična Revija, 68(4), 711–715. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3889