FerležU. (2021). Novačan in Prežih o Parizu. Slavistična Revija, 69(1), 70–82. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3891