Vidovič MuhaA. (2020). Jezikovnosistemska prototipska tematizacija nekaterih slovničnih denotatov – funkcijski vidik. Slavistična Revija, 68(4), 473–489. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3896