PeruškoI. (2020). Filmska interpretacija in »filološka montaža« zdravniškega cikla Mihaila Bulgakova: Dr. Poljakov vs Dr. Bulgakov. Slavistična Revija, 68(4), 653–669. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3898