DovićM. (2021). Od Svetokreta do Tanka: zenitizem na Slovenskem (1921–1927). Slavistična Revija, 69(1), 17–35. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3907