UhlikM., & ŽeleA. (2021). Slovensko-ruska kontrastivna analiza glagolov videti in gledati. Slavistična Revija, 69(1), 121–139. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3909