Hladnik, M., & Perenič, U. (2020). Timu Pogačarju ob 65-letnici. Slavistična Revija, 68(4), 717–718. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3918