Chovancová, K. (2021). Skloňovanie prevzatých ergoným v slovenčine. Slavistična Revija, 69(2), 195–209. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3930