KraljT. (2021). Uresničevanje jezikovnega načrtovanja v slovenski skupnosti v Torontu. Slavistična Revija, 69(2), 167–181. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3936