Valenčič Arh, U. (2021). Kinegrami v mladinski književnosti. Slavistična Revija, 69(3), 297–313. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3946