Gabrovšek, D. (2021). Breda Pogorelec: Veznik v slovenščini. Slavistična Revija, 69(4), 471–475. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3969