Polajnar, J., & Fišer, D. (2021). Samoreference v akademski slovenščini. Slavistična Revija, 69(4), 413–430. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3970