Polajnar, J., & Fišer, D. (2021). Samoreference v akademski slovenščini: Kvantitativno-kvalitativna korpusna analiza rabe prvoosebnih edninskih in množinskih oblik. Slavistična Revija, 69(4), 413–430. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3970