Jakoša, S., Stramljič Breznik, I., & Glavač, D. (2021). Sopomenke v poimenovalnem sistemu termina celica v Slovenskem medicinskem slovarju. Slavistična Revija, 69(4), 393–411. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3971