Zgonc, M. (2021). Uresničenje normotvorne kršitve? Dvoji predlogi v sodobni knjižni slovenščini. Slavistična Revija, 69(4), 375–391. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3975