Aloe, S., & Bidovec, M. (2021). Sergio Bonazza (1938–2021). Slavistična Revija, 69(4), 461–466. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3978