Dragićević, R. (2022). Femininativi u slovenačkom jeziku: Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik: Feminativi v slovenskem jeziku. Slavistična Revija, 70(1), 81–83. https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.3984