Šivic-Dular, A. (2021). Zapisniki zasedanj Mednarodnega slavističnega komiteja 2019, 2020 in 2021. Slavistična Revija, 69(4), 477–486. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/3985