Matas Ivanković, I., & Blagus Bartolec, G. (2022). Hrvatski prijedlozi u i na uz dijelove tijela. Slavistična Revija, 70(2), 175–190. https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.3989