Meterc, M. (2022). Razlikovanje med dopolnitvijo in razširitvijo pri podaljšavi pregovora v frazeološki teoriji in paremiografiji: Sodobne raziskave v paremiologiji. Slavistična Revija, 70(3), 315–331. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.3996