Ledinek, N., & Michelizza, M. (2022). Mednarodni dan slovarjev 2021. Slavistična Revija, 70(1), 89–92. https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.3997