Kern, B. (2022). 49. Zagrebška slavistična šola. Slavistična Revija, 70(1), 93–95. https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.3998