Šekli, M. (2022). Zgodnjeslovenski števniki od 1 do 10 V Heiligenkreuškem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250). Slavistična Revija, 70(1), 13–32. https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.3999