Župančič, A. (2022). Ani Župančič, Opombe k III. knjigi Zbranega dela Otona Župančiča in še kaj. Slavistična Revija, 70(1), 67–76. https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.4000