Ahačič, K. (2022). Nove najdbe slovenskih protestantik 16. stoletja in pregled trenutnega stanja (1550–1575). Slavistična Revija, 70(1), 33–49. https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.4002