Babič, V. (2022). Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Povest o vojščaku v Supraseljskem zborniku in Izmaragdu. Slavistična Revija, 70(1), 51–66. https://doi.org/10.57589/srl.v70i1.4003