Brač, I., & Ostroški Anić, A. (2022). Semantičke uloge u općim i terminološkim resursima. Slavistična Revija, 70(2), 191–206. https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4004