Just, F., & Koletnik, M. (2022). Prekmurska narečna poezija Ferija Lainščka. Slavistična Revija, 70(2), 127–141. https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4010